نرم افزار مدیریت برگزاری مسابقات

معرفی کوتاه محصول

نرم افزار مدیریت برگزاری مسابقات

نرم افزار مدیریت برگزاری مسابقات
توضیحات تکمیلی

نرم افزار مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

ایران کاپز نرم افزار مدیریت باشگاه و خدمات ورزشی بصورت بسیار راحت و کابر پسند است

امکانات ایران کاپز شامل:

 • پنل ورزشکاران
 • پنل باشگاه
 • پنل مجموعه های ورزشی
 • پنل ساخت مسابقه
 • پنل مدیریت مسابقه بصورت بسیار راحت
 • پنل ثبت نام ورزشکاران
 • پنل ثبت مسابقات 
 • مدیریت جدول مسابقات
 • ثبت نتایج مسابقه
 • ثبت قهرمانی برای باشگاه یا ورزشکار
 • پنل مدیریت مالی مسابقات

با ایران کاپز به راحتی مسابقه طراحی و برگزار کنید

 

برچسبها :