دوره های مدیریت دانشگاه آزاد

حوزه فعالیت

دوره های MBA و DBA مدیریت دانشگاه آزاد

نوع محصول

سایت شرکتی

دوره های مدیریت دانشگاه آزاد

معرفی و فروش کلیه دوره های مدیریتی 

این دوره ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی بصورت آنلاین برگزار میشود و شرکت

ss

برچسبها : سایت شرکتی   سایت ساز   سایت برنامه نویسی   دانشگاه آزاد   دوره های مدیریت   mba   dba