درباره چرخونه

 • چرخونه یک نرم افزار تحت وب که بر اساس دانش (MRP : material requirenment planning) طراحی شده تا با توجه به تنوع در تولید و افزایش تعداد مشتریان بتونه محاسبات میزان مواد مورد نیاز ، زمان تامین مواد و زمان شروع و پایان تولید که قبلا به صورت دستی و یا در سیستم های از هم گسیخته انجام می شد و برای مدیران کار بسیار بسیار مشکلی بود رو به راحتی مدیریت و اجرا کنه .
  در اکثر شرکت هایی که از نرم افزار های مدیریت تولید استفاده نمی کنند دیده شده که انبار مواد آنها بسیار بزرگ و پر از مواد اولیه شده و سرمایه قابل توجهی از تامین مواد بخودش اختصاص داده ، از طرف دیگه با همه این مشکلات مدیر متوجه می شه که کالای ساخته شده رو نمی تونه در زمان مقرر به مشتری برسونه .

   

  چرخونه-درباره ما

   

  نرم افزار چرخونه با کمک دانش MRP  تونسته  کل این مشکل رو نه تنها  به راحترین روش ممکن براتون حل کنه بلکه کلی ایده های جدید رو هم بکار برده تا شما به راحتی آب خوردن بتونید مدیریت تامین ، تولید و تحویل رو کنترل کنید .
  و به این وسیله چهارتا منفعت قابل توجه رو تا اینجا به شما می رسونه .

  1-   كاهش دادن قابل توجهی از  موجودي انبار مواد
  2-   كاهش زمان توليد و تحويل كالا
  3-   بر آورد دقیق زمان واقعي تحويل كالا
  4-   افزايش بازدهي منابع شرکت در بخشهای مالی ، تجهیزات و ماشین آلات ، منابع انسانی